KОНТАКТИ


гр.София

бул.”Акад.Иван Гешов” №26; тел. 02/952 04 83; тел./факс 02/851 71 94;
e-mail:andreev_co@abv.bg
Велислава Миладинова/технически консултант/- 0887 963 000
Радослав Пенков/технически изпълнител/ - 0887 335115

гр.Пловдив

ул.”Васил Левски” №97; тел. 032/95 02 96
Надка Жекова /технически консултант/ - 0886 299 565

гр.Карлово

ул.”Водопад” №38; тел.0335/963 25
e-mail:andreev_karlovo@abv.bg
Пепа Пеева/технически консултант/ - 0888 559 335
Господин Иванов/технически изпълнител/- 0887 216 509